top of page

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MOBİL DEMOKRASİ TÜRKİYE ve WHATSAPPCİTY AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (ksc KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojileri (“Ecotel”) ve ona bağlı Mobil Demokrasi Türkiye Mobil Uygulaması ve www.mobildemokrasi.com (“Platform”) sitesi tarafından hazırlanmıştır.

İşbu metin, Platformumuzun Mobil Demokrasi Türkiye Mobil Uygulaması ve 08502449112 whatsaappCİTY üzerinden sağlanan Çek-Gönder ve Anket katılım gibi etkileşimlere ilişkin olarak işlenen şahsınıza veya kurumunuza ait kişisel verilerin kategorizasyonu, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ile KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda genel olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye’nin Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mebusevleri Mahallesi, DOGOL Caddesi, NO: 67’de numaralı adreste mukim, Ankara Ticaret Odasına  :158902 numarası ile kayıtlı, Maltepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı 3240144985 numaralı vergi mükellefi, Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojileri Basın Yayın LTD ŞTİ. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari anlaşmalarımız kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren hedef doğrultusunda ve bunun ile ilgili, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceği, depolanacağı, bunların muhafaza edileceği,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ve sisteme abone olan belediyeler ile paylaşılacağı, yurtiçi veya üçüncü kişilere aktarılabileceği, devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan sair biçimlerde işlenebileceği konusunda tarafınızı aydınlatırız.

Aşağıda belirtilen ve tarafımıza sağlanan kişisel verilerinizin her şartta, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren hedef doğrultusunda ve bunun ile ilgili, sınırlı ve ölçülü biçimde; tarafımıza bildirilen haliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel şeklini koruyarak; kaydedileceğini, depolanacağı, muhafaza edileceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağı ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağı, devredileceği ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceği hususunda tarafınızı bilgilendiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Çek-Gönder, Anket katılım modülleri ile yerel yönetimler ile vatandaşları birlikte yönetelim adına aynı platformda birleştirerek katılımcı demokrasiyi amaçlayan Platform’umuzda, bu amaçları gerçekleştirmek, vatandaşlara hizmetlerin hızlı ve etkin ulaşması, bazı araştırmalar yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak gerekçeleri ile tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz

Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıda bulunan tablodaki gibidir:

   

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU                                                            AÇIKLAMA

 WHATSAPPCİTY                                   Ad-Soyad , konum bilgisi, Ip Adresi ve Cihaz MAC adresine ait bilgiler, mesaj   içeriğiniz

    08502449112 nolu

hat                                                       Konum bilginiz, gönderdiğiniz resimler cihaz mac adresi,Ip adresiniz.Anket sorularına verdiği cevap şıkları

            Mezkur bilgileriniz son işlem tarihten itibaren beş yıl sistemlerimizde muhafaza edilecektir.

            whatsappcity 08503031800 whatsapp hattı üzerinden ÇEK-GÖNDER ve ANKET Modülünü kullanmanız halinde, Çek-Gönder ve Anket Modülü veri kategorisindedir. Bu bilgiyi platformun “yerel yönetimlerin vatandaş dilek, öneri ve görüşlerinin etkin  biçimde çözülmesine yönelik tarafınızdan talep edilmektedir.  

Bunların, Çek-Gönder modülünde ad-soyad kısmı zorunlu kılınmamış ancak kendi tercihinizle belirttiğiniz için kaydederek işliyoruz.

       

ÇEK-GÖNDER MODÜLÜ             Ad-Soyad , konum bilgisi, Ip Adresi ve Cihaz MAC adresine ait bilgiler, mesaj   içeriğiniz

        Anket Modülü                            Konum bilginiz, cihaz mac adresi,Ip adresiniz.Anket sorularına verdiği cevap şıkları

            Mezkur bilgileriniz son işlem tarihten itibaren beş yıl sistemlerimizde muhafaza edilecektir.

            Mobil Demokrasi Türkiye uygulamamız üzerinden ÇEK-GÖNDER ve ANKET Modülünü kullanmanız halinde, Çek-Gönder ve Anket Modülü veri kategorisindedir. Bu bilgiyi platformun “yerel yönetimlerin vatandaş dilek, öneri ve görüşlerinin etkin  biçimde çözülmesine yönelik tarafınızdan talep edilmektedir.  

Bunların, Çek-Gönder modülünde ad-soyad kısmı zorunlu kılınmamış ancak kendi tercihinizle belirttiğiniz için kaydederek işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLANMA ŞEKLİ VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

 • Ecotel olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, wjhastappCİTY 08502449112 nolu whatsapp hatıı veMobil Demokrasi Türkiye uygulaması üzerinden, çek-gönder ve anket modülünü kullanan vatandaşlar ile yerel yönetimlerin iletişim köprüsünü artırarak katılımcı demokrasi artırma adına bazı kişisel bilgilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya dijital ortamda iletmeniz, platformumuza bilgi, işitsel ve görsel yükleme yapmanız ile derliyoruz.

 • Site veya Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması içerisinde kullanılabilecek Çek-Gönder modülü ile mesaj içeriği, görsel(şikayet-öneri fotoğrafı ), konum bilginiz, IP adresiniz, telefonunuzun mac adreslerini topluyoruz.

 • Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması aracılığı ile Anket kullanımı esnasında konum bilginiz, cihazınızın IP adresi ve verdiğiniz oy seçeneklerini topluyoruz.

 • Mobil Demokrasi Türkiye uygulamasını geliştirmeye ve daha etkili bir platform haline getirmeye yönelik Şirket’in meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi dijital olarak topluyoruz.

 • Genel değerlendirme testleri/anketleri hizmetimizin kurgusu gereği, İşveren üyelerimizin talebi ile size iletilen ve sizin çözdüğünüz testlerinin neticelerini bir araya getiriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz iş arama ve istihdam hizmetiyle ilgili olarak Hizmet Sözleşmesi’nin ifası veya sözleşmenin kurulması için doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması:

 • Vatandaşların şikayet ve önerilerinin yerel yönetimler tarafından hızlı değerlendirmeye alınıp, etkin çözüm sağlanması

 • Vatandaşların belediyelerin anketlerine katılarak birlikte yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamak.

 • Mobil uygulamamıza girişi kolaylaştırmak, mobil uygulamada yaşanan teknik aksaklıklara müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını bulabilmek

Mobil Demokrasi Türkiye uygulamasını kullanan vatandaşların dilek, öneri ve anket katılım bilgilerini özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak yerel yönetimler kurumlarına aktarmak.

Üyelerimize sunduğumuz hizmeti en iyi ve en verimli biçimde yerine getirmek için daima gelişme, ilerleme çabası içindeyiz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde/şekillerde işliyoruz:

 • En nihayetinde, yasaya ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler vasıtasıyla tarafımızdan üyelere ait kişisel verilerin celbi talep edildiğinde tabi olduğumuz mevzuat gereği kişisel verileri paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Şayet somut uyuşmazlığa Şirket, Şirket temsilcisi, daimi çalışanlarımız taraf olursa uyuşmazlığa dair savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle üyelerin kişisel verilerini paylaşmamız gerekebilir. Bu yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek için bu verileri işleyebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Üyelerimize sunduğumuz hizmeti en iyi ve en verimli biçimde yerine getirmek için daima gelişme, ilerleme çabası içindeyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıdaki gösterildiği biçimde yerel üçüncü kişilere aktarıyoruz

 • ÇEK-GÖNDER modülü  veri kategorisini ilgili yerel yönetimlere aktarıyoruz

 • ANKET Modülü veri kategorisini ilgili yerel yönetimlere aktarıyoruz.

VERİ İŞLEMEYE DAİR İLKE ve YÖNTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu konudaki önemli değişiklikler yapılmadan önce size bildirilecektir. Ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce revize edilen ilke ve/veya yöntemi gözden geçirme fırsatınız olacaktır. Bu da şu şekilde olacaktır: önemli bir değişiklik yaptığımızda size hizmetimiz, uygulamamız veya iletişim adresiniz üzerinden bildirim göndeririz. İşte bu şekilde size, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce inceleme imkanı tanırız. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı kapatabilirsiniz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Gerçek kişi sıfatınızla ilgili olarak hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme, kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme ve bunlara ilişkin bilgi talep etme haklarını haizsin. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Unvan              : Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojiler Basın Yayın Limited Şirketi

İletişim Linki    : www.ecotel.com.tr 

bottom of page